Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszą konferencją pn. Gospodarka obiegu zamkniętego w różnych aspektach życia społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego.

Mamy nadzieję, że konferencja przybliżyła ważność idei gospodarki obiegu zamkniętego, która jest koncepcją zmierzającą do  racjonalnego wykorzystania zasobów, ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które podobnie jak materiały oraz surowce, powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe w celu stworzenia systemu zamkniętego obiegu. Wspieranie transformacji w kierunku GOZ jest niezbędnym elementem tworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu i niewątpliwie stanowi istotny aspekt w kreowaniu zrównoważonego rozwoju regionu.

Chcemy się podzielić z Państwem wiedzą zebraną w tracie naszych prac i zadań,
w związku z tym udostępniamy Państwu materiały prezentowane podczas konferencji.

Mamy nadzieję, że wnioski z prezentowanych analiz oraz dyskusje przeprowadzone podczas organizowanego wydarzenia przyczynią się do jeszcze lepszego kształtowania gospodarki cyrkularnej w województwie.

Materiały pokonferencyjne: