Informujemy , iż rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu do roku 2023 (PSRT WP) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.


Przedstawiciele ROT wzięli udział w konferencjach podsumowujących działalność Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych w Poznaniu i we Wrocławiu.


Przedstawiamy kolejne opracowania przygotowane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pt. „Podstawowe dane o rolnictwie w województwie podkarpackim w 2014 r.", „Gospodarstwa rolne w województwie podkarpackim w 2013 r. na tle innych województw" oraz „Zwierzęta gospodarskie w województwie podkarpackim w 2014 r."


Prezentujemy opracowanie pt "Obszary Funkcjonalne w Województwie Podkarpackim" wykonane przez zespół Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Przedstawiamy kolejne opracowania przygotowane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie pt. „Ludność Polski, a ludność innych krajów" dotyczące Ludności, a także ruchu naturalnego w Polsce w 2013 r. na tle wybranych krajów. Natomiast drugie opracowanie pt. „Ludność oraz ruch naturalny w województwie podkarpackim w 2014 roku na tle innych województw" dotyczy stanu, struktury oraz ruchu naturalnego ludności województwa podkarpackiego w 2014 r.


Opracowanie pt. "Przegląd Regionalny. Województwo Podkarpackie 2014" jest trzecim z kolei raportem realizowanym w ramach współpracy Podkarpackiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym.