Szanowni Państwo,

Informujemy o ukazaniu się publikacji pn. „Polskie specjalizacje technologiczne – droga do wysokich marż oraz efektywnej i bezpiecznej zielonej transformacji”, której współtwórcą jest województwo podkarpackie. Dokument ukazał się w serii wydawniczej Wolność i Solidarność nr 89, który został zamieszczony w dniu 30.11.2021 na stronie Kongresu Obywatelskiego pod linkiem.

Zachęcamy do przeczytania!

Prezentujemy Państwu raport pn. „Gospodarka cyrkularna w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych województwa podkarpackiego jako kierunek zrównoważonego rozwoju regionu” przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Głównym celem badania była ocena potencjału transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej w wybranych obszarach społeczno – gospodarczych województwa podkarpackiego oraz wskazanie dalszego zapotrzebowania w tym zakresie.

Prezentujemy Państwu raport pn. Ewaluacja ex-post Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020 przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Głównym celem badania było podsumowanie i ocena efektów realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 (SRW), głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego SRW i celów szczegółowych priorytetów tematycznych.

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Gospodarcza jako członek EUROCHAMBRES - największego europejskiego związku izb przemysłu i handlu z siedzibą w Brukseli, współtworzy raport na temat perspektyw europejskiej społeczności biznesowej na nadchodzący rok. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie, krótkiej (ok. 1 min) anonimowej ankiety, dotyczącej Państwa działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na XV Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich" pt. "Zielona i niebieska infrastruktura na obszarach wiejskich", które odbędzie się 20 października 2021 r. w formie hybrydowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jest w trakcie realizacji badania pn. „Ewaluacja ex-post Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020”.

Celem głównym badania jest podsumowanie i ocena efektów realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 (SWR), głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego SWR i celów szczegółowych priorytetów tematycznych.

Wykonawcą badania jest firma Openfield Sp. z o.o., ul. Ozimska 4/7, 45-057 Opole.

Termin realizacji badania: czerwiec – wrzesień 2021 r.

Uprzejmie prosimy o wzięcie udział w realizacji badania wybranych przez Wykonawcę respondentów.