Prezentujemy Państwu drugi numer informatora pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego”. za miesiąc maj 2016 r. Zapraszamy do zakładki "Komunikat dla powiatów".


Mamy przyjemność zaprezentować Państwu pierwszy numer informatora pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego”. za miesiąc kwiecień 2016 r.


Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 191/3910/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. przyjął Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.


Informujemy, że konsorcjum firm Geoprofit Wojciech Dziemianowicz oraz WYG PSDB Sp. z o.o. jest wykonawcą badania pn. Miasta województwa podkarpackiego – perspektywy rozwoju, realizowanego na zlecenie Samorządu Województwa Podkarpackiego, w terminie maj – listopad 2016 r.


Prezentujemy opracowanie pt. "Wiodące branże województwa podkarpackiego – inteligentne specjalizacje regionalne" wykonane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.


Opracowanie obejmuje prezentację najnowszych dostępnych danych statystycznych dla województwa podkarpackiego, analizę sytuacji przedsiębiorców w regionie a także aktualne wskaźniki dla rynku mieszkaniowego, dla województwa i Rzeszowa.


Prezentujemy kolejne opracowanie z cyklu zeszytów ROT pt. ,,Wyniki egzaminów  i sprawdzianu uczniów szkół z województwa podkarpackiego w latach 2012 – 2015 na tle innych województw”.


W dniach 27-29 kwietnia 2016 r. w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli województw - Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Ministerstwa Rozwoju - Krajowego Obserwatorium Terytorialnego.


W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, zostało zorganizowane pierwsze w aktualnym roku spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (KOT) z Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi (ROTami).


Informujemy, że Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR) działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zrealizowało badanie ankietowe na temat budżetów obywatelskich na terenie województwa.