Prezentujemy opracowanie pt "Obszary Funkcjonalne w Województwie Podkarpackim" wykonane przez zespół Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Przedstawiamy kolejne opracowania przygotowane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie pt. „Ludność Polski, a ludność innych krajów" dotyczące Ludności, a także ruchu naturalnego w Polsce w 2013 r. na tle wybranych krajów. Natomiast drugie opracowanie pt. „Ludność oraz ruch naturalny w województwie podkarpackim w 2014 roku na tle innych województw" dotyczy stanu, struktury oraz ruchu naturalnego ludności województwa podkarpackiego w 2014 r.


Opracowanie pt. "Przegląd Regionalny. Województwo Podkarpackie 2014" jest trzecim z kolei raportem realizowanym w ramach współpracy Podkarpackiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym.


Prezentujemy ekspertyzę pn. "Identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju transportu w województwie podkarpackim", przygotowywaną przez zespół ekspercki w składzie: prof. dr hab. Tomasz Komornicki (kierownik zespołu), dr Piotr Rosik, mgr Barbara Szejgiec, mgr Karol Kowalczyk, mgr Sławomir Goliszek oraz dr Marcin Stępniak, na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.


Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, na zlecenie ROT, przeprowadziło badanie i opracowało Raport pt. „Wpływ procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na demograficzną i ekonomiczną sferę życia mieszkańców”.


26 czerwca 2015 r. na zakończenie realizacji projektu 5.2.1. PO KL ,,Wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Podkarpackiego” odbyła się w Rzeszowie konferencja informacyjno – promocyjna.


Przedstawiamy kolejny raport sporządzony przez Narodowy Bank Polski oo Rzeszów, dotyczący sytuacji gospodarczej w województwie podkarpackim.