Prezentujemy opracowanie pt. "Wiodące branże województwa podkarpackiego – inteligentne specjalizacje regionalne" wykonane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.


Opracowanie obejmuje prezentację najnowszych dostępnych danych statystycznych dla województwa podkarpackiego, analizę sytuacji przedsiębiorców w regionie a także aktualne wskaźniki dla rynku mieszkaniowego, dla województwa i Rzeszowa.


Prezentujemy kolejne opracowanie z cyklu zeszytów ROT pt. ,,Wyniki egzaminów  i sprawdzianu uczniów szkół z województwa podkarpackiego w latach 2012 – 2015 na tle innych województw”.


W dniach 27-29 kwietnia 2016 r. w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli województw - Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Ministerstwa Rozwoju - Krajowego Obserwatorium Terytorialnego.


W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, zostało zorganizowane pierwsze w aktualnym roku spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (KOT) z Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi (ROTami).


Informujemy, że Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR) działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zrealizowało badanie ankietowe na temat budżetów obywatelskich na terenie województwa.