Raport to coroczna publikacja na temat potencjału inwestycyjnego regionów, która jest wykorzystywana do pozyskiwania i lokowania inwestycji zagranicznych w Polsce. Należy do nielicznych opracowań, które obejmują swoim badaniem nie tylko województwa, ale też gminy i powiaty.


Opracowanie obejmuje prezentację najnowszych dostępnych danych statystycznych dla województwa podkarpackiego, analizę sytuacji przedsiębiorców w regionie a także aktualne wskaźniki dla rynku mieszkaniowego, dla województwa i Rzeszowa.


Prezentujemy opracowanie pt. "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski Wschodniej" wykonane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.


Opracowanie przedstawia sytuację społeczno - gospodarczą pięciu województw Polski wschodniej w oparciu o najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego i innych ogólnopolskich i międzynarodowych badań i zestawień.


Informujemy, iż zostały uaktualnione dane dla wskaźników monitorujacych Strategię rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020 (SRW), oraz dane dla wskaźników monitorujących rozwój społeczno - gospodarczy podkarpacia.


Informujemy , iż rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu do roku 2023 (PSRT WP) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.