Przedstawiciele ROT wzięli udział w konferencjach podsumowujących działalność Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych w Poznaniu i we Wrocławiu.


Przedstawiamy kolejne opracowania przygotowane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pt. „Podstawowe dane o rolnictwie w województwie podkarpackim w 2014 r.", „Gospodarstwa rolne w województwie podkarpackim w 2013 r. na tle innych województw" oraz „Zwierzęta gospodarskie w województwie podkarpackim w 2014 r."


Prezentujemy opracowanie pt "Obszary Funkcjonalne w Województwie Podkarpackim" wykonane przez zespół Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Przedstawiamy kolejne opracowania przygotowane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie pt. „Ludność Polski, a ludność innych krajów" dotyczące Ludności, a także ruchu naturalnego w Polsce w 2013 r. na tle wybranych krajów. Natomiast drugie opracowanie pt. „Ludność oraz ruch naturalny w województwie podkarpackim w 2014 roku na tle innych województw" dotyczy stanu, struktury oraz ruchu naturalnego ludności województwa podkarpackiego w 2014 r.


Opracowanie pt. "Przegląd Regionalny. Województwo Podkarpackie 2014" jest trzecim z kolei raportem realizowanym w ramach współpracy Podkarpackiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym.


Prezentujemy ekspertyzę pn. "Identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju transportu w województwie podkarpackim", przygotowywaną przez zespół ekspercki w składzie: prof. dr hab. Tomasz Komornicki (kierownik zespołu), dr Piotr Rosik, mgr Barbara Szejgiec, mgr Karol Kowalczyk, mgr Sławomir Goliszek oraz dr Marcin Stępniak, na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.