Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, na zlecenie ROT, przeprowadziło badanie i opracowało Raport pt. „Wpływ procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na demograficzną i ekonomiczną sferę życia mieszkańców”.


26 czerwca 2015 r. na zakończenie realizacji projektu 5.2.1. PO KL ,,Wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Podkarpackiego” odbyła się w Rzeszowie konferencja informacyjno – promocyjna.


Przedstawiamy kolejny raport sporządzony przez Narodowy Bank Polski oo Rzeszów, dotyczący sytuacji gospodarczej w województwie podkarpackim.