Prezentujemy Państwu informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc wrzesień 2018 r.

Prezentujemy Państwu opracowanie pn. „Informacja o sytuacji społeczno – gospodarczej wybranych miast – regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego za sierpień 2018 r.”

Prezentujemy Państwu informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc sierpień 2018 r.

Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie i Uniwersytetem Rzeszowskim w czerwcu 2018 r. rozpoczął realizację projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji. Projekt będzie finansowany w 85% Z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

 

Prezentujemy Państwu opracowanie pn. „Informacja o sytuacji społeczno – gospodarczej wybranych miast – regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego za lipiec 2018 r.”

Prezentujemy Państwu informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc lipiec 2018 r.

Przedstawiamy Państwu opracowanie pn. Produkt krajowy brutto w powiatach województwa podkarpackiego – wnioski dla polityki regionalnej województwa powstałe na zamówienie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, działającego w strukturach Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Dziewiąty numer Zeszytów ROT zawiera charakterystykę najistotniejszych zagadnień wpływających na kształtowanie się rynku pracy w województwie podkarpackim. Publikacja została przygotowana przy wykorzystaniu danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego , a także na podstawie danych uzyskanych z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Prezentujemy Państwu opracowanie pn. „Informacja o sytuacji społeczno – gospodarczej wybranych miast – regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego za czerwiec 2018 r.

Prezentujemy Państwu informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc czerwiec 2018 r.