Raport pn. „Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków" został opracowany pod redakcją prof. Janusza Czapińskiego i prof. Tomasza Panka na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jest to kolejna edycja projektu rozpoczętego w w 2000 r.


Raport to coroczna publikacja na temat potencjału inwestycyjnego regionów, która jest wykorzystywana do pozyskiwania i lokowania inwestycji zagranicznych w Polsce. Należy do nielicznych opracowań, które obejmują swoim badaniem nie tylko województwa, ale też gminy i powiaty.


Opracowanie obejmuje prezentację najnowszych dostępnych danych statystycznych dla województwa podkarpackiego, analizę sytuacji przedsiębiorców w regionie a także aktualne wskaźniki dla rynku mieszkaniowego, dla województwa i Rzeszowa.


Prezentujemy opracowanie pt. "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski Wschodniej" wykonane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.


Opracowanie przedstawia sytuację społeczno - gospodarczą pięciu województw Polski wschodniej w oparciu o najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego i innych ogólnopolskich i międzynarodowych badań i zestawień.


Informujemy, iż zostały uaktualnione dane dla wskaźników monitorujacych Strategię rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020 (SRW), oraz dane dla wskaźników monitorujących rozwój społeczno - gospodarczy podkarpacia.