(opracowano na podstawie:

- Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020).

Przedsiębiorstwa

W 2022 r. 98,7% przedsiębiorstw sektora niefinansowego z terenu Podkarpacia posiadało szerokopasmowy dostęp do Internetu (96,8% w 2019 r.). Pod względem wielkości tego wskaźnika województwo podkarpackie zajmowało 8. miejsce w kraju. W Polsce udział przedsiębiorstw sektora niefinansowego posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu wynosił 98,5% w 2022 r. i był o 2,2 p.proc. wyższy w porównaniu z 2019 r.

Mapa. Przedsiębiorstwa sektora niefinansowego posiadające szerokopasmowy dostęp do Internetu według województw w 2019 r.

W % Podkarpackie 96,8, Małopolskie 96,6, Świętokrzyskie 93,3, Śląskie 96,0, Opolskie 94,2, Dolnośląskie 98,8, Lubelskie 96,0, Łódzkie 95,9, Mazowieckie 96,4, Wielkopolskie 95,0, Kujawsko-Pomorskie 96,9, Lubuskie 96,1, Podlaskie 97,4, Warmińsko-Mazurskie 95,1, Pomorskie 96,0, Zachodniopomorskie 98,1, Polska 96,3

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.244.

 

Wśród województw Polski Wschodniej w tym zakresie województwo podkarpackie (98,7%) lokowało się za województwem lubelskim (99,5).

Wykres. Przedsiębiorstwa sektora niefinansowego posiadające szerokopasmowy dostęp do Internetu w województwie podkarpackim na tle Polski oraz pozostałych województw Polski Wschodniej w latach 2016 i 2019

Polska 93,2% w 2016, 96,3% w 2019, Świętokrzyskie 92,4% w 2016, 93,3% w 2019, Podkarpackie 93,8% w 2016, 96,8% w 2019, Lubelskie 94,0% w 2016, 96,0% w 2019, Warmińsko-Mazurskie 92,5% w 2016, 95,1% w 2019, Podlaskie 95,0% w 2016, 97,4% w 2019

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.244.

 

Na przestrzeni ostatnich lat również wzrastał udział przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową. W 2021 r. w województwie podkarpackim 66,1%, a w kraju 71,4% przedsiębiorstw posiadało własną stronę internetową (w 2019 r. było to odpowiednio 64,3% i 70,2%).

Wykres. Przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową według województw w latach 2016 i 2019

Mazowieckie 72,6% w 2016, 75,8% w 2019, Śląskie 68,1% w 2016, 74,0% w 2019, Lubuskie 61,5% w 2016, 73,6% w 2019, Dolnośląskie 68,9% w 2016, 72,6% w 2019, Małopolskie 68,4% w 2016, 71,2% w 2019, Pomorskie 70,8% w 2016, 71,1% w 2019, Polska 67,0% w 2016, 70,2% w 2019, Podlaskie 63,6% w 2016, 68,3% w 2019, Zachodniopomorskie 66,5% w 2016, 68,1% w 2019, Wielkopolskie 65,2% w 2016, % w 2019, Łódzkie 63,2% w 2016, 67,1% w 2019, Kujawsko-Pomorskie 64,6% w 2016, 66,4% w 2019, Warmińsko-Mazurskie 62,7% w 2016, 65,8% w 2019, Opolskie 68,2% w 2016, 65,7% w 2019, Lubelskie 62,0% w 2016, 64,4% w 2019, Podkarpackie 62,5% w 2016, 64,3% w 2019, Świętokrzyskie 55,9% w 2016, 61,9% w 2019

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.245.

 

Dla blisko 62,2% przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego strona internetowa spełniała funkcje prezentacji katalogów, wyrobów lub cenników (w Polsce dla 66,8% przedsiębiorstw).

Znacząca liczba przedsiębiorstw wykorzystywała Internet w kontaktach z administracją publiczną w celu odsyłania wypełnionych formularzy w formie elektronicznej. W 2018 r. udział takich przedsiębiorstw na Podkarpaciu wynosił 96,1% podczas, gdy w Polsce wynosił 95,7%.

Gospodarstwa domowe

Korzystnie przedstawia się na Podkarpaciu sytuacja pod względem dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych. W 2021 r. w województwie podkarpackim 79,1% gospodarstw domowych posiadało komputer osobisty – 2. lokata w kraju. W 2019 r. udział ten wynosił 75,2%.

Wykres. Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer według województw w latach 2016 i 2019

Podkarpackie 82,0% w 2016, 87,3% w 2019, Świętokrzyskie 76,8% w 2016, 87,2% w 2019, Wielkopolskie 82,0% w 2016, 96,2% w 2019, Śląskie 78,8% w 2016, 85,5% w 2019, Mazowieckie 84,1% w 2016, 85,3% w 2019, Małopolskie 82,5% w 2016, 85,2% w 2019, Pomorskie 85,7% w 2016, 84,7% w 2019, Kujawsko-Pomorskie 78,2% w 2016, 83,9% w 2019, Polska 80,1% w 2016, 83,1% w 2019, Podlaskie 74,9% w 2016, 82,4% w 2019, Dolnośląskie 78,8% w 2016, 82,3% w 2019, Opolskie 79,0% w 2016, 80,7% w 2019, Lubuskie 81,3% w 2016, 79,8% w 2019, Warmińsko-Mazurskie 74,6% w 2016, 78,9% w 2019, Zachodniopomorskie 78,5% w 2016, 77,3% w 2019, Łódzkie 78,1% w 2016, 76,8% w 2019, Lubelskie 75,0% w 2016, 74,4% w 2019

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.246.

 

W 2021 r. wśród województw Polski Wschodniej, najwyższy udział gospodarstw domowych wyposażonych w komputer występował w województwie podkarpackim. Natomiast udział gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu poprzez połączenia szerokopasmowe wynosił w województwie 88,2% (w kraju 86,1%). Pod względem wielkości tego wskaźnika województwo podkarpackie zajmowało 4. miejsce w Polsce.

Wykres. Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu poprzez połączenia szerokopasmowe według województw w latach 2016 i 2019 r.

Świętokrzyskie 74,3% w 2016, 89,7% w 2019, Podkarpackie 83,0% w 2016, 86,8% w 2019, Wielkopolskie 78,4% w 2016, 86,7% w 2019, Opolskie 73,3% w 2016, 86,6% w 2019, Pomorskie 80,5% w 2016, 85,7% w 2019, Dolnośląskie 76,5% w 2016, 85,0% w 2019, Mazowieckie 78,3% w 2016, 84,9% w 2019, Kujawsko-Pomorskie 71,1% w 2016, 84,7% w 2019, Śląskie 74,4% w 2016, 84,2% w 2019, Polska 75,7% w 2016, 83,3% w 2019, Podlaskie 70,8% w 2016, 82,9% w 2019, Małopolskie 77,4% w 2016, 80,9% w 2019, Warmińsko-Mazurskie 69,6% w 2016, 79,3% w 2019, Łódzkie 71,8% w 2016, 78,4% w 2019, Lubelskie 74,0% w 2016, 78,3% w 2019, Lubuskie 71,8% w 2016, 76,7% w 2019, Zachodniopomorskie 75,4% w 2016, 75,4% w 2019

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.247.