(opracowano na podstawie:

- Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020).

W 2021 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję w województwie podkarpackim wyniósł 68,1%. Podkarpacie zajmowało 11. lokatę w kraju pod względem tego wskaźnika. W kraju wskaźnik ten w 2021 r. osiągnął wartość 71,1%. W porównaniu z 2019 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję zmalał we wszystkich województwach oraz w kraju z wyjątkiem województwa podlaskiego i śląskiego.

Wykres. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję według województw w latach 2016 i 2019

Lubelskie 72,9% w 2016, 83,0% w 2019, Zachodniopomorskie 71,3% w 2016, 81,4% w 2019, Świętokrzyskie 74,3% w 2016, 80,2% w 2019, Małopolskie 72,9% w 2016, 79,2% w 2019, Podkarpackie 69,3% w 2016, 77,2% w 2019, Śląskie 70,6% w 2016, 76,8% w 2019, Wielkopolskie 71,6% w 2016, 75,5% w 2019, Warmińsko-Mazurskie 67,2% w 2016, 75,5% w 2019, Podlaskie 69,8% w 2016, 75,8% w 2019, Kujawsko-Pomorskie 68,6% w 2016, 74,1% w 2019, Polska 66,5% w 2016, 73,1% w 2019, Lubuskie 69,5% w 2016, 72,3% w 2019, Opolskie 65,5% w 2016, 71,3% w 2019, Łódzkie 61,8% w 2016, 69,3% w 2019, Pomorskie 61,9% w 2016, 68,2% w 2019, Dolnośląskie 60,7% w 2016, 66,3% w 2019, Mazowieckie 56,0% w 2016, 62,7% w 2019

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.341.

 

W ujęciu powiatowym w 2021 r. najwyższym wskaźnikiem wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję charakteryzował się powiat leski (86,8%) oraz powiaty: tarnobrzeski (78,2%), leżajski (77,6%). Najniższą wartość wskaźnik ten przyjmował w Przemyśli (61,2%).

Mapa. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję według powiatów województwa podkarpackiego w 2019 r.

W % od 85,1 do 94,5 Powiat tarnobrzeski, niżański, przeworski, jarosławski, brzozowski, leski, bieszczadzki, Miasto Krosno, od 80,1 do 85,0 Powiat kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, sanocki, od 75,1 do 80,0 Powiat ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, krośnieński, łańcucki, od 70,1 do 75,0 Powiat stalowowolski, mielecki, dębicki, jasielski, Miasto Tarnobrzeg, Przemyśl, od 61,9 do 70,0 Powiat rzeszowski, przemyski, Miasto Rzeszów. Polska 73,1, Podkarpackie 77,2

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.342.

 

Innym wskaźnikiem obrazującym poziom bezpieczeństwa publicznego jest liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję na 1000 mieszkańców. Pod względem tego wskaźnika Podkarpacie zajmowało 1. lokatę wśród województw (12,9), natomiast najwyższy wskaźnik zanotowano  w województwie śląskim (35,1). W Polsce w 2022 r. na 1000 mieszkańców przypadało 22,8 przestępstw stwierdzonych przez Policję.

W porównaniu z 2019 r. wskaźnik przedstawiający liczbę przestępstw stwierdzonych przez Policję na 1000 mieszkańców wzrósł w kraju i w jedenastu województwach. Jego wartość zmalała natomiast w województwie lubelskim, lubuskim, małopolskim, opolskim, zachodniopomorskim.

Wykres. Przestępstwa stwierdzone przez Policję na 1000 mieszkańców według województw w latach 2016 i 2019

Zachodniopomorskie 21,00 w 2016, 30,39 w 2019, Dolnośląskie 25,73 w 2016, 26,76 w 2019, Lubuskie 22,38 w 2016, 25,51 w 2019, Śląskie 23,18 w 2016, 24,06 w 2019, Małopolskie 21,50 w 2016, 23,50 w 2019, Mazowieckie 20,20 w 2016, 21,24 w 2019, Polska 19,48 w 2016, 20,80 w 2019, Pomorskie 19,93 w 2016, 20,67 w 2019, Łódzkie 18,50 w 2016, 18,61 w 2019, Kujawsko-Pomorskie 17,82 w 2016, 18,45 w 2019, Opolskie 20,01 w 2016, 18,22 w 2019, Warmińsko-Mazurskie 18,76 w 2016, 18,12 w 2019, Wielkopolskie 17,74 w 2016, 18,08 w 2019, Świętokrzyskie 15,12 w 2016, 17,25 w 2019, Lubelskie 14,62 w 2016, 15,91 w 2019, Podlaskie 14,36 w 2016, 14,70 w 2019, Podkarpackie 11,02 w 2016, 12,24 w 2019

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.343.

 

W 2022 r. w województwie podkarpackim, powiatami w których liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję na 1000 mieszkańców była najniższa były strzyżowski (7,1), jarosławski (8,9) i brzozowski (9,1). Najwyższe wartości wskaźnik ten przyjmował w Rzeszowie (22,7), Tarnobrzegu (22,0), Przemyślu (21,1) i Krośnie (15,8).

Mapa. Przestępstwa stwierdzone przez Policję na 1000 mieszkańców według powiatów województwa podkarpackiego w 2019 r.

Na 1000 ludności od 20,1 do 152,2 Powiat leski, Miasto Krosno, Przemyśl, od 15,1 do 20,0 Miasto Tarnobrzeg, Rzeszów, Powiat niżański, sanocki, od 12,1 do 15,0 Powiat tarnobrzeski, stalowowolski, bieszczadzki, od 9,1 do 12,0 Powiat mielecki, dębicki, jasielski, ropczycko-sędziszowski, leżajski , łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, brzozowski, od 6,0 do 9,0 Powiat kolbuszowski, rzeszowski, strzyżowski, krośnieński. Polska 20,8, Podkarpackie 12,2

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.344.