(opracowano na podstawie:

- Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020).

Aktywność obywatelska

Wyrazem aktywności obywatelskiej każdego pełnoletniego Polaka jest uczestnictwo w wyborach, które służą wyłonieniu swoich reprezentantów do stanowienia prawa i rządzenia w ich imieniu.

Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. wyniosła w województwie podkarpackim 53,5% i była niższa od frekwencji jaką odnotowano w kraju (55,1%). Pod tym względem Podkarpacie znajdowało się na 8. miejscu w kraju. W 2019 r. w wyborach do Sejmu i Senatu województwo podkarpackie charakteryzowało się frekwencją 58,6%. Z pośród 1690,0 tys. osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu RP oddano 989,8 tys. głosów, z których ważne było 979,4 tys. Natomiast w wyborach do Senatu RP (dalej Rzeczypospolitej Polskiej) oddano 989,7 tys. głosów, z których ważne było 966,0 tys.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 2019 r. uprawnionych do głosowania było 1702,1 tys. osób. Ogółem oddano 752,9 tys. głosów, z których ważne było 746,5 tys. Frekwencja wyniosła 44,2%. Pod tym względem Podkarpacie znajdowało się na 9. miejscu w kraju.

W końcu 2016 r. w województwie podkarpackim aktywną działalność prowadziło 5,6 tys. aktywnych organizacji non-profit, wśród których 0,6 tys. stanowiły organizacje pożytku publicznego, tj. 10,7% (w kraju 9,9%). Pod względem liczby aktywnych organizacji pożytku publicznego województwo podkarpackie znajdowało się na 7. miejscu w kraju.  

Według informacji zamieszczonych na stronie Narodowego Instytutu Wolności (www.niw.gov.pl) na terenie województwa podkarpackiego funkcjonowało 557 organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok.

Wykształcenie

W województwie podkarpackim odsetek ludności w wieku 15 lat i więcej z wykształceniem wyższym w 2019 r. wyniósł 22,7%, co lokowało województwo poniżej średniej dla Polski (10. miejsce w kraju, w 2016 r. była to 8. lokata).

Mapa. Odsetek ludności w wieku 15 lat i więcej z wykształceniem wyższym według województw w 2019 r.

W % Podkarpackie 22,7, Małopolskie 26,6, Świętokrzyskie 22,5, Śląskie 24,2, Opolskie 20,3, Dolnośląskie 27,3, Lubelskie 23,9, Łódzkie 22,8, Mazowieckie 34,5, Wielkopolskie 22,5, Kujawsko-Pomorskie 19,4, Lubuskie 19,7, Podlaskie 25,2, Warmińsko-Mazurskie 18,8, Pomorskie 26,5, Zachodniopomorskie 22,9, Polska 25,1

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.107.

 

Z kolei biorąc pod uwagę poziom wykształcenia zarówno w 2019 r., jak i w 2016 r. najmniej osób w wieku 15 lat i więcej na Podkarpaciu posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące (odpowiednio 10,1% i 8,9%). Najwyższy odsetek ludności województwa posiadał wykształcenie policealne oraz średnie zawodowe – 24,3%, następnie zasadnicze zawodowe – 24,1%.

Wykres. Odsetek ludności w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia w województwie podkarpackim i Polsce w latach 2016 i 2019

Wyższe 25,1% Polska 22,7% Podkarpackie w 2019, 22,8% Polska 21,1% Podkarpackie w 2016, Policealne oraz średnie zawodowe 24,0% Polska 24,3 Podkarpackie w 2019, 23,7% Polska 24,5% Podkarpackie w 2016, Średnie ogólnokształcące 10,0% Polska 10,1% Podkarpackie w 2019, 9,9% Polska 8,9% Podkarpackie 2016, Zasadnicze zawodowe 23,7% Polska 24,1% Podkarpackie 2019, 24,4% Polska 25,1% Podkarpackie 2016, Gimnazjalne, podstawowe i niższe 17,1% Polska 19,0 Podkarpackie w 2019, 19,2% w Polsce 20,3% Podkarpackie 2016

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.108.