(opracowano na podstawie:

- Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020).

Na Podkarpaciu w 2018 r. działało 1345 klubów sportowych (9,1% klubów w kraju), w których ćwiczyło 76,4 tys. osób.

Pod względem liczby klubów sportowych na 10 tys. mieszkańców Podkarpacie zajmowało 1. miejsce w kraju – 6,3 (w 2016 r. wskaźnik ten wynosił 6,2).

Mapa. Kluby sportowe na 10 tys. mieszkańców według województw w 2018 r.

Na 10 tys. ludności Podkarpackie 6,3, Małopolskie 4,1, Świętokrzyskie 2,7, Śląskie 3,4, Opolskie 5,5, Dolnośląskie 4,4, Lubelskie 3,4, Łódzkie 3,7, Mazowieckie 2,8, Wielkopolskie 4,2, Kujawsko-Pomorskie 4,1, Lubuskie 4,9, Podlaskie 3,9, Warmińsko-Mazurskie 3,8 , Pomorskie 3,0, Zachodniopomorskie 4,1, Polska 3,8

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.201.

 

Wskaźnik liczby ćwiczących w klubach sportowych na 1000 ludności w 2018 r. w Polsce wyniósł 27. Podobnie jak w roku 2016, jego najwyższą wartość odnotowano w województwie podkarpackim (36).

Mapa. Ćwiczący w klubach sportowych na 1000 mieszkańców według województw w 2018 r.

Na 1000 ludności Podkarpackie 36, Małopolskie 31, Świętokrzyskie 18, Śląskie 28, Opolskie 31, Dolnośląskie 30, Lubelskie 24, Łódzkie 25, Mazowieckie 26, Wielkopolskie 28, Kujawsko-Pomorskie 28, Lubuskie 30, Podlaskie 25, Warmińsko-Mazurskie 24, Pomorskie 24, Zachodniopomorskie 28, Polska 27

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.202.

 

W 2018 r. najwięcej ćwiczących w województwie podkarpackim było w sekcji piłka nożna (łącznie z halową i plażową) – 43,2 tys. (52,9% wszystkich ćwiczących). Stosunkowo dużo osób ćwiczących wystąpiło w sekcji piłka siatkowa (łącznie z plażową) – 6,5 tys. (8,0%) oraz karate – 2,9 tys. (3,6%) i lekkoatletyce 2,8 tys. (3,4%).

W Polsce w 2018 r. ćwiczący piłkę nożną stanowili 40,5% wszystkich ćwiczących, podczas gdy piłkę siatkową 6,7%, karate natomiast 4,3%.

Wykres. Ćwiczący w klubach sportowych według najliczniejszych sekcji w % ćwiczących ogółem w województwie podkarpackim i Polsce w 2018 r.

Piłka nożna 40,5% Polska, 52,9% Podkarpackie, Piłka siatkowa 6,7% Polska , 8,0% Podkarpackie, Karate 4,3% Polska , 3,6% Podkarpackie, Lekkoatletyka 3,7% Polska , 3,4% Podkarpackie, Piłka ręczna 3,4% Polska , 3,3% Podkarpackie, Koszykówka 3,7% Polska , 3,0% Podkarpackie, Tenis stołowy 2,4% Polska , 2,9% Podkarpackie, Szachy 1,6% Polska , 2,0% Podkarpackie

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.202.

 

Wskaźnik młodzieży ćwiczącej do lat 18 na 1000 osób w tym samym wieku wyniósł na Podkarpaciu w 2018 r. 128 (1.miejsce w kraju), podczas gdy w kraju osiągnął on wartość 103. W roku 2016 wskaźniki te wynosiły odpowiednio 126 i 101.

Mapa. Ćwiczący (do lat 18) w klubach sportowych na 1000 osób w wieku do 18 lat według województw w 2018 r.

Na 1000 ludności Podkarpackie 128, Małopolskie 114, Świętokrzyskie 76, Śląskie 116, Opolskie 112, Dolnośląskie 108, Lubelskie 97, Łódzkie 101, Mazowieckie 93, Wielkopolskie 99, Kujawsko-Pomorskie 104, Lubuskie 104, Podlaskie 98, Warmińsko-Mazurskie 91, Pomorskie 84, Zachodniopomorskie 107, Polska 103

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020, s.203.