Prezentujemy Państwu kolejny (dwudziesty pierwszy) numer informatora pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów i wybranych miast województwa podkarpackiego” Obecny numer został poszerzony o dane statystyczne dotyczące poszczególnych miast (w tym regionalnych biegunów wzrostu) oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Opracowanie zostało przygotowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Regionalne Obserwatorium Terytorialne oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie - Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych.

Zapraszamy do lektury!

Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów i wybranych miast województwa podkarpackiego - za grudzień 2017 r.

Aneks - dofinansowanie projektów podpisanych przez Beneficjentów mających siedzibę na terenie biegunów wzrostu oraz ROF-u