Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczne zainteresowanie naszymi tegorocznymi konferencjami pn. Zrównoważony rozwój województwa podkarpackiego oraz Województwo podkarpackie wobec nowych wyzwań gospodarczych.  

Chcemy się podzielić z Państwem wiedzą zebraną w tracie naszych prac i zadań, w związku z tym udostępniamy Państwu materiały prezentowane podczas konferencji.

Mamy nadzieję, że wnioski z prezentowanych analiz oraz dyskusje przeprowadzone podczas organizowanych wydarzeń przyczynią się do jeszcze lepszego kształtowania polityki rozwoju w Państwa regionach.

Materiały pokonferencyjne

Zrównoważony rozwój województwa podkarpackiego - konferencja z dnia 16 września 2020 r.

Województwo podkarpackie wobec nowych wyzwań gospodarczych - konferencja z dnia 2 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Udostępniamy nagranie z panelu dyskusyjnego pn. Perspektywy, wyzwania i bariery rozwoju Przemysłu 4.0. w województwie podkarpackim, zorganizowanego w ramach konferencji on-line Regionalnego Obserwatorium Terytorialne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w dniu 2 grudnia 2020r. Mamy nadzieje, że wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej dyskusji będą cenną i przydatną wiedzą dla zainteresowanych.

Link do panelu dyskusyjnego: Perspektywy, wyzwania i bariery rozwoju Przemysłu 4.0. w województwie podkarpackim

Logotypy FE Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Województwo Podkarpackie Europejski Fundusz Społeczny