Przyjęte w Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 podstawowe kierunki rozwoju koncentrują się przede wszystkim na kilku najważniejszych kwestiach, mających szczególne ważne znaczenie dla podstawowych wyzwań nowej polityki spójności, a tym samym dla przyszłości województwa podkarpackiego.

Przede wszystkim zostanie wzmocniona innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w oparciu o dobrze wykształcony i kreatywny kapitał ludzki i społeczny. Ponadto w oparciu o wyjątkowo korzystny, policentryczny układ osadniczy zostanie stworzony model równomiernego rozwoju województwa, który zwiększy szanse rozwojowe wszystkich obszarów oraz pozwoli zniwelować dysproporcje rozwoju poszczególnych subregionów. Służyć temu będzie zwiększanie dostępności komunikacyjnej, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej oraz rozwój technologii informacyjnych. W oparciu o bogate dziedzictwo i walory środowiskowe będą rozwijane także różne formy turystyki.

SWOT

Dziedziny działań strategicznych, priorytety tematyczne, kierunki działań.

Cel główny strategii:
Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Schemat


 

Banner reklamowo informacyjny