Projekt PRST WP 2030 przyjęty przez ZWP uchwałą nr 351/6977/22 z dnia 11 stycznia 2022 r.

Ekspertyzy przygotowane na potrzeby aktualizacji Strategii:

Pozostałe ekspertyzy:

Ekspertyzy przygotowane na potrzeby Regionalnej Strategi Innowacji (RSI):

Inne opracowania: