Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (PDF, 7,81 MB)

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (wersja docx.)

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (wersja pdf.)

1. Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020
    Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 (angielska wersja językowa)

2. Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 (28 czerwca 2016 r.)

3. Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

4. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji

5. Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 (29 grudnia 2015 r.)

6. Program Strategicznego Rozwoju BIESZCZAD

7. Program Strategiczny BŁĘKITNY SAN

8. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020

9. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego

10. Program Rozwoju Kultury w Województwie Podkarpackim na lata 2010 – 2020

11. Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.

12. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego

13. Wojewódzki Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2014-2017

14. Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Żródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego

15. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego 2014

16. Ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców Województwa Podkarpackiego