SWOT

Dziedziny działań strategicznych, priorytety tematyczne, kierunki działań.

Cel główny strategii:
Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Schemat