Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Czym jest ROT?


PRZEJDŹ


Dane o regionie

Stan ludności
(lipiec 2022 r.)

0

Przyrost naturalny
na 1000 ludności
(I półrocze 2021 r.)

0

Saldo migracji
wewnętrznych i zagranicznych

na 1000 ludności (2021 r.)

0

Współczynnik urbanizacji
(I półrocze 2021 r.)

0

Stopa bezrobocia
rejestrowanego

(lipiec 2022 r.)

0

PKB
na 1 mieszk. w cenach bieżących
(lipiec 2020 r.)

0

Udział nakładów na B+R
w PKB (2020 r.)

0

Podmioty gospodarki narodowej
wpisane do rejestru REGON
na 10 tys. ludności (2021 r.)

0

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w sektorze przedsiębiorstw
(lipiec 2022 r.)

0

Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw w tys. osób
(lipiec 2022 r.)

0

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Na skróty