Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Aktualności

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konferencji pn. Województwo podkarpackie w warunkach zmieniającego się otoczenia geopolitycznego.

Mamy nadzieję, że konferencja przybliżyła Państwu najważniejsze zagadnienia dotyczące otoczenia geopolitycznego, demograficznego, społecznego a także kulturowego województwa podkarpackiego. Prezentacja badań oraz dyskusja przeprowadzona podczas wydarzenia pokazały, jak ważnym elementem jest wspieranie kultury w życiu codziennym mieszkańców. Kultura ma ogromny wpływ na aktywność obywatelską, wspólne wartości oraz rozwój dialogu międzykulturowego.

Chcemy podzielić się z Państwem wiedzą zebraną w trakcie naszych prac i zadań, w związku z tym udostępniamy Państwu raporty z badań, które przeprowadziliśmy w bieżącym roku.

Mamy nadzieję, że wnioski z prezentowanych analiz oraz dyskusja przeprowadzona podczas wydarzenia przyczynią się do jeszcze lepszego kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego.

Materiały pokonferencyjne: