Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Aktualności

Szanowni Państwo,

Prezentujemy Państwu raport pn. Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022. Jest to kolejne opracowanie z serii Przeglądów regionalnych powstających na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie wydawanych od 2012 r.

W raporcie przedstawiono najważniejsze czynniki kształtujące wzrost gospodarczy województwa podkarpackiego, jak również opisano istotne zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej z takich obszarów badawczych jak: demografia, kapitał społeczny, rynek pracy, gospodarka, oświata i wychowanie, środowisko naturalne, infrastruktura techniczna i społeczna oraz wykorzystanie funduszy europejskich.

W opracowaniu skupiono uwagę na zjawiskach istotnych z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, jak też przeanalizowano procesy zachodzące w gospodarce na terenie województwa podkarpackiego. Wiele zjawisk społeczno-gospodarczych wymaga stałego monitorowana. W badaniu uwzględniono aspekt konfliktu zbrojnego w Ukrainie wywierającego istotny wpływ na zasoby i procesy społeczno-gospodarcze.

W ramach badania zostały zastosowane metody badawcze oraz analityczne, takie jak: metoda statystyki publicznej (dane GUS) i statystyki gospodarczej (bazy danych innych instytucji, np. Regionalnej Izby Obrachunkowej), analiza desk research; metoda kartograficzna i inne formy prezentacji danych; analiza statystyczna; analiza SWOT; panel ekspertów; badania ankietowe jednostek samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.