Opracowanie przedstawia sytuację społeczno - gospodarczą pięciu województw Polski wschodniej w oparciu o najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego i innych ogólnopolskich i międzynarodowych badań i zestawień.

Analizie poddano najważniejsze czynniki rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej, uwzględniając takie obszary tematyczne jak sytuacja makroekonomiczna i struktura gospodarki, rynek pracy, edukacja, kapitał ludzki, jakość życia mieszkańców, przedsiębiorczość i innowacje, demografia i migracje oraz infrastruktura. W analizie przedstawiono uwarunkowania rozwoju makroregionu i zmiany, jakie zachodzą w województwach Polski wschodniej na przestrzeni lat. Ważnym elementem opracowania są również wnioski dotyczące rozwoju Polski Wschodniej , będące efektem analizy wskaźników i relacji zachodzących miedzy nimi.
Powyższa analiza, a także sposób przedstawienia danych pozwala na lepsze zrozumienie procesów zachodzących we wschodnich województwach kraju i skuteczniej poszukiwać rozwiązań, które pomogą w realizacji założonych celów strategicznych.

Dokument stanowi element systemu monitorowania Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem - link