Przedstawiciele Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z województw: podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego uczestniczyli w spotkaniu roboczym, które zostało zorganizowane w dniu 23 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Podczas spotkania zaprezentowano i omówiono założenia metodologiczne badań przeprowadzanych przez obserwatoria z poszczególnych województw, m.in.:

  1. Badania opinii publicznej w Małopolsce
  2. Badania uczniów i absolwentów w Małopolsce
  3. Analizy zasięgu oddziaływania śląskich uczelni
  4. Badanie miast w województwie podkarpackim

Ponadto rozważano możliwości podjęcia wspólnych badań oraz omawiano potencjalne obszary i cele badawcze. Inicjatywa współpracy pomiędzy ROT województwa podkarpackiego, a ROT województwa śląskiego i małopolskiego wynika z sieciowania współpracy pomiędzy ww. obserwatoriami.