W dniu 14 września 2016 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w  Jasionce pod Rzeszowem obyły się kolejne Konsultacje społecznie dotyczące Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przeprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju.

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest dokumentem wskazującym kierunki rozwoju Polski. SOR opiera się  na zasadzie zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym.  Jego główne założenia przedstawił Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Ryszard Zarudzki  - Podsekretarz Stanu  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przemówienie na temat wyzwań i kierunków rozwoju województwa w kontekście realizacji SOR wygłosił Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

W trakcie spotkania została przeprowadzona dyskusja panelowa pt. Wymiar terytorialny polityki rozwoju, której moderatorem był profesor Jacek Szlachta, przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej. Tematy poruszane w trakcie dyskusji dotyczyły m.in.  dotychczasowych efektów polityki regionalnej, roli i znaczeniu regionalnych i krajowych inteligentnych specjalizacji, a także aktywizacji obszarów zmarginalizowanych oraz średnich miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze.

Konsultacje społeczne SOR odbywają się w całym kraju. W październiku planowane jest przyjęcie ostatecznej wersji strategii przez rząd.