W dniu 15 września 2016 r. w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli województw - Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Ministerstwa Rozwoju - Krajowego Obserwatorium Terytorialnego.

Cykliczne spotkania członków sieci organizowane są od 2011 r., jako element wdrażania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań i monitoringu społeczno -gospodarczego regionów i kraju.

W ramach zorganizowanego spotkania zaprezentowano:

- Prezentację i konsultację „Jednolitej klasyfikacji wydatków rozwojowych”.

- Dyskusję nt. Klasyfikacja wydatków rozwojowych i szacunków źródeł finansowania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

- Prezentację badania nt. wpływu polityki spójności na rozwój społeczno – gospodarczy Polski i regionów w latach 2004 – 2015 wraz z prognozami do 2020 r.

-  Prezentację badania nt. identyfikacji obszarów gmin (rejonów statystycznych) o cechach miejskich, miejsko-wiejskich, wiejsko-miejskich i cechach wiejskich, w poszczególnych województwach oraz wskaźnika syntetycznego różnicującego gminy na podstawie kryterium funkcjonalnego przeprowadzonego przez Urząd Statystyczny w Warszawie.

- Przedstawiciele województw Lubelskiego, Świętokrzyskiego, Opolskiego oraz Wielkopolskiego   zaprezentowali zakres prac badawczych poszczególnych badań w ramach konkursu dotacji dla ROT w ramach POPT 2014-2020.

- Podjęto dyskusję nt.  dalszego funkcjonowania  i zadań ROT-ów w kontekście realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w 2017 roku.