Prezentujemy kolejne opracowanie z cyklu zeszytów ROT pt."Obszary najbardziej zagrożone  trwałą marginalizacją  w województwie podkarpackim"

Material zostal przygotowany przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. 


Opracowanie dostępne w dziale: Opracowania własne ROT -link