Przedstawiamy Państwu opracowanie powstałe na zamówienie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pt. „Przedsiębiorczość w województwie podkarpackim - kierunki rozwoju”. Badanie prowadzone było w okresie od września do listopada 2017 r.

Celem głównym badania była analiza potencjału w zakresie przedsiębiorczości oraz identyfikacja kierunków rozwoju sektora przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw działających w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Badanie przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw działających na terenie województwa podkarpackiego. W jego ramach wykorzystano szeroki wachlarz źródeł danych oraz metod badawczych. Podstawowe znaczenie miała analiza danych zastanych, przede wszystkim z rejestru REGON, statystyki GUS, stron internetowych, a także komercyjnych baz danych największych firm Bisnode oraz  Navigator. Analiza ta została uzupełniona m.in. wywiadami CAPI, CATI, CAWI, a także IDI. W badaniu wykorzystano również zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami podkarpackich startupów, oraz  panel ekspertów.

Wyniki badania zawierają informacje pozwalające na efektywne wsparcie działań z zakresu przedsiębiorczości. Przeprowadzone analizy pozwalają poszerzyć i usystematyzować wiedzę na temat zmian w zakresie potencjału innowacyjnego podkarpackich przedsiębiorstw. Zalecenia odnośnie kierunków rozwoju potencjału innowacyjnego sektora przedsiębiorstw, mają pozwolić Samorządowi Województwa Podkarpackiego ocenić słuszność dotychczasowych działań podejmowanych w ramach Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, a także podjąć właściwe decyzje, co do dalszego kierunku prowadzonej polityki rozwoju regionalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.