Przedstawiamy Państwu raport pn. Obszary wiejskie w województwie podkarpackim przygotowany na zamówienie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, działającego w strukturach Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Raport zawiera przegląd sytuacji społeczno - gospodarczej obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. Analizie poddano składowe poziomu rozwoju obszarów wiejskich: dostępność przestrzenną gmin, dezagraryzację gospodarki lokalnej, rozwój funkcji rolniczej i pozarolniczej, lokalne finanse publiczne, problematykę demograficzną, stopień zrównoważenia rynku pracy, problematykę edukacyjną, aktywność społeczną, spójność i zamożność społeczności lokalnej oraz elementy warunków mieszkaniowych.

Sytuacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich w województwie podkarpackim została pokazana z dwóch perspektyw: województwa na tle całego kraju oraz województwa jako jednostki względnie autonomicznej, to znaczy podlegającej specyficznym problemom zróżnicowania wewnętrznego.

Raport zawiera również wnioski i rekomendacje, które mogą służyć w szczególności do ukierunkowania polityki regionalnej województwa.
Uzupełnienie raportu stanowią kartogramy dla wszystkich wskaźników empirycznych, prezentujące rozkład przestrzenny natężenia zjawiska w województwie podkarpackim.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.