Prezentujemy Państwu informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc styczeń 2019 r.

Komunikat zawiera najaktualniejsze dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego. Przedstawia informacje dotyczące nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych przedsiębiorstw, osób fizycznych i spółek handlowych, wynagrodzeń, produkcji sprzedanej wyrobów i usług oraz wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową przedsiębiorstw. W opracowaniu zaprezentowano również informacje dotyczące osób bezrobotnych, budownictwa mieszkaniowego, a także turystyki. Ponadto obecny numer został wzbogacony danymi odnoszącymi się do zdarzeń zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. W numerze znajdują się również dane odnoszące się do aktywności powiatów w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 oraz PROW na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do zakładki Komunikat dla powiatów