Szanowni Państwo,

Zapraszamy na XV Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich" pt. "Zielona i niebieska infrastruktura na obszarach wiejskich", które odbędzie się 20 października 2021 r. w formie hybrydowej.

Seminarium jest kontynuacją spotkań geodetów, geografów, planistów, przedstawicieli administracji publicznej, a także innych osób zainteresowanych tematyką obszarów wiejskich. Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie rzeczywistych problemów związanych z administracją i gospodarką gruntami, rozwojem obszarów wiejskich, użytkowaniem gruntów, geodezją i kartografią.

Organizatorami tego spotkania są Stowarzyszenie Geodetów Polskich Odział Wielkopolskich w Polsce, Zakłady Geografii Rolnictwa i Wsi oraz Geografii Kompleksowej WGSEiGP UAM, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach i Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Program wydarzenia

Szczegóły wydarzenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są w załączniku oraz na stronie https://jeziory.home.amu.edu.pl/szreniawa2021/

Załączniki:
Pobierz plik (Program_Szreniawa.pdf)Program_Szreniawa.pdf[ ]1039 kB