Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jest w trakcie realizacji badania pn. „Gospodarka cyrkularna w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych województwa podkarpackiego jako kierunek zrównoważonego rozwoju regionu”.

Celem głównym badania jest ocena potencjału transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej w wybranych obszarach społeczno – gospodarczych województwa podkarpackiego oraz wskazanie dalszego zapotrzebowania w tym zakresie.

Wykonawcą badania jest konsorcjum firm Wroconsult Sp. z o.o., ul. Siedlecka 26, 54-101 Wrocław oraz Ekovert Łukasz Szkudlarek, ul. Średzka 10/1B, 54-001 Wrocław.

Termin realizacji badania: czerwiec – październik 2021.

Uprzejmie prosimy o wzięcie udział w realizacji badania wybranych przez wykonawcę respondentów.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na konferencję poświęconą prezentacji założeń Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Realizacja programu przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze inwestycje transportowe i bezpieczeństwa energetycznego oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Logotyp Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo,

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa
i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027.
Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Szanowni Państwo,

Już od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny rozpocznie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który ma na celu dostarczyć pełnych danych o społeczeństwie. Czytaj więcej ...

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację badania i opracowanie raportu końcowego był IBERiS Instytut Badań Ewaluacyjnych Rynkowych i Społecznych Krzysztof Piróg w okresie czerwiec-listopad 2020 r.

Celem głównym badania była analiza i ocena potencjału gospodarki województwa podkarpackiego i jej otoczenia w kontekście możliwości wpisania się w trendy Przemysłu 4.0.

W opracowanym raporcie przedstawiono m.in. wyzwania i uwarunkowania rozwoju Gospodarki 4.0 w regionie i wynikające z nich rekomendacje, zarówno dla Samorządu Województwa jak i dla przedsiębiorstw.

Prezentujemy Państwu badanie, które było realizowane było przez firmę Geoprofit Wojciech Dziemianowicz w okresie październik- listopad 2020 r.

Celem głównym badania była diagnoza i ocena istniejącego systemu innowacji w województwie podkarpackim.

Ocena systemu innowacji województwa podkarpackiego stanowi element podjętych prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa na lata 2021-2030. Efektem przeprowadzonego badania jest ocena funkcjonującego dotychczas w regionie systemu innowacji, jego struktury, elementów, pełnionych funkcji oraz zachodzących w nim procesów i zjawisk, a docelowo wyznaczenie rozwiązań istotnych do zaimplementowania w kolejnej perspektywie czasowej (do 2030 r.).