Szanowni Państwo,

Już od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny rozpocznie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który ma na celu dostarczyć pełnych danych o społeczeństwie. Czytaj więcej ...

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację badania i opracowanie raportu końcowego był IBERiS Instytut Badań Ewaluacyjnych Rynkowych i Społecznych Krzysztof Piróg w okresie czerwiec-listopad 2020 r.

Celem głównym badania była analiza i ocena potencjału gospodarki województwa podkarpackiego i jej otoczenia w kontekście możliwości wpisania się w trendy Przemysłu 4.0.

W opracowanym raporcie przedstawiono m.in. wyzwania i uwarunkowania rozwoju Gospodarki 4.0 w regionie i wynikające z nich rekomendacje, zarówno dla Samorządu Województwa jak i dla przedsiębiorstw.

Prezentujemy Państwu badanie, które było realizowane było przez firmę Geoprofit Wojciech Dziemianowicz w okresie październik- listopad 2020 r.

Celem głównym badania była diagnoza i ocena istniejącego systemu innowacji w województwie podkarpackim.

Ocena systemu innowacji województwa podkarpackiego stanowi element podjętych prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa na lata 2021-2030. Efektem przeprowadzonego badania jest ocena funkcjonującego dotychczas w regionie systemu innowacji, jego struktury, elementów, pełnionych funkcji oraz zachodzących w nim procesów i zjawisk, a docelowo wyznaczenie rozwiązań istotnych do zaimplementowania w kolejnej perspektywie czasowej (do 2030 r.).

Prezentujemy Państwu badanie, które było realizowane było przez firmę Geoprofit Wojciech Dziemianowicz w okresie listopad- grudzień 2020 r.

Celem głównym badania była ocena rozwoju inteligentnej specjalizacji Informacja i telekomunikacja w województwie podkarpackim w porównaniu z 3 innymi regionami kraju lub Unią Europejska (EU) ze wskazaniem dobrych praktyk wzmacniających rozwój specjalizacji.

Realizacja badania pozwoliła sprawdzić, jakie decyzje i ścieżki rozwoju pozwoliły im na osiągnięcie obecnego poziomu oraz jakie rozwiązania są możliwe do zaimplementowania w województwie podkarpackim.

Oddajemy do Państwa rąk elektroniczną wersję raportu końcowego z badania pn. Analiza infrastruktury oraz potencjału portu lotniczego Rzeszów – Jasionka w perspektywie do 2030 r. Opracowanie to zostało przygotowane na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego funkcjonującego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Prezentujemy Państwu raport pn. Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019. Jest to kolejne opracowanie z serii Przeglądów regionalnych powstających na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie wydawanych od 2012 r.