Mamy przyjemność zaprezentować Państwu pierwszy numer informatora pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego”.

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje obrazujące sytuację społeczno – gospodarczą powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. takich obszarów jak rynek pracy, budownictwo, turystyka, bezpieczeństwo, infrastruktura, fundusze unijne, a także przedstawia narzędzie informatyczne Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego „Monitoruj Podkarpackie” - nieodzowne do monitorowania procesów społeczno -gospodarczych zachodzących w regionie.

Wszystkie zawarte w publikacji informacje zostały przedstawione w bardzo atrakcyjny sposób - za pomocą licznych map i kartogramów, przez co komunikat charakteryzuje się bogatą szatą graficzną.

W kolejnych numerach prezentować będziemy Państwu dodatkowo informacje m.in. z  zakresu realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, zlecanych na zewnątrz oraz własnych badań i ekspertyz tematycznych, a także informacje dotyczące wykorzystania funduszy europejskich, w tym stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.

Opracowanie zostało przygotowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Regionalne Obserwatorium Terytorialne oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie - Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego nr 1 - za kwiecień 2016 r.