Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej Fundusz SpójnościW związku z realizacją projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji odbył się cykl trzech warsztatów, poświęconych wypracowaniu koncepcji badania pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji oraz prezentacji raportu metodologicznego i końcowych z niniejszego badania. W warsztatach uczestniczyli pracownicy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - lider projektu, działającego w strukturach Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz pracownicy Obserwatorium Terytorialnego Województwa Małopolskiego, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego – partnerzy projektu. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali także przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W dniach 30.09.-1.10.2019r. odbył się ostatni z trzech zaplanowanych do realizacji warsztatów. W ramach warsztatów dyskutowano nad kształtem przyszłych raportów końcowych z badania dla województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Jednocześnie omówiono działania, jakie zostaną podjęte w celu informacji i promocji projektu.    

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele lidera i partnerzy projektu oraz przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.