Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

PSRT WP 2030

Zarząd Województwa Podkarpackiego (ZWP) uchwałą  Nr 527/11073/23 z dnia 26 września 2023 r. przyjął wersję 3.0 projektu PSRT WP do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Aktualizacja projektu Programu polegała m.in. na modyfikacji i uzupełnieniu jego zawartości na podstawie roboczych uwag przedstawionych przez Komisję Europejską (KE), a także wynikała z konieczności uwzględnienia nowych dokumentów i opublikowanych rezultatów badań. Zmiany w projekcie PSRT WP do roku 2030 uwzględniają okoliczności, które zaistniały od czasu zamknięcia zasadniczej zawartości wersji 2.0 projektu Programu (początek 2022 r.), do III kwartału 2023 r. W ramach aktualizacji projektu Programu wdrożono m.in. zmiany związane z uzyskaniem rezultatów GPR 2020/2021 oraz wyników Zintegrowanego Modelu Ruchu (ZMR) 3.0 wraz prognozami dotyczącymi rozkładów ruchu w przyszłości, co wpływa na wprowadzenie nowych podrozdziałów do projektu Programu oraz modyfikację jego dotychczasowej zawartości zgodnie z powziętą nową wiedzą.

Poza tym, w aktualizowanym projekcie PSRT WP do roku 2030, dokonano także szeregu zmian redakcyjnych, aktualizacji danych statystycznych itp., a modyfikacje dotyczą też wybranych pozycji na ogólnej liście inwestycji w ramach Celów podstawowych i Celów horyzontalnych, szczególnie w kontekście zastosowanego nazewnictwa i ewentualnego etapowania zadań (m.in. aktualizacja tabeli pn. Inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich i podległej infrastruktury drogowej w ramach PSRT WP do roku 2030).

Załączniki:

UCHWAŁA Nr 527/11073/23 - wersja niedostępna cyfrowo (skan uchwały) (PLIK PDF, 62.95 KB)

UCHWAŁA Nr 527/11073/23 - wersja dostępna cyfrowo (PLIK DOCX, 21.15 KB)