Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

I. Przygotowanie dokumentów strategicznych, badania i analizy oraz opracowania własne:

  • Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030. Termin realizacji: 01-02.2024 r.
  • Raport o stanie rozwoju województwa podkarpackiego za 2023 r. Termin realizacji: 01-06.2024 r.
  • Informacja o stopniu realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (RAPORT MONITORINGOWY). Termin realizacji: 01-12.2024 r.
  • Realizacja projektu Determinanty i możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego regionu Karpat (KARPAT). Termin realizacji: 01-12.2024 r.
  • Wiodące Branże Województwa Podkarpackiego – Inteligentne Specjalizacje Regionalne. Termin realizacji: 01-02.2024 r.

II. Badania i analizy zlecane zewnętrznym Wykonawcom:

  • Przegląd regionalny - województwo podkarpackie 2023. Termin realizacji: 01-12.2024 r.
  • Opracowanie regionalnego modelu ruchu dla Województwa Podkarpackiego. Termin realizacji: 01.2024 r. – 12.2025 r.
  • Opracowanie/ ekspertyza przygotowana na potrzeby Regionalnego Modelu Ruchu / PSRT WP do roku 2030. Termin realizacji: 01-12.2024 r.
  • Miejskie Obszary Funkcjonalne w województwie podkarpackim – stan obecny i perspektywy rozwoju. Termin realizacji: 01-12.2024 r.
  • Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Termin realizacji: 01-12.2024 r.