Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Konferencje

Gospodarka obiegu zamkniętego w różnych aspektach życia społeczno gospodarczego województwa podkarpackiego, po lewej stronie logo ROT Podkarpackie, po prawej grafika Gospodarka o obiegu zamkniętym

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Regionalne Obserwatorium Terytorialne, działające w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie organizuje konferencję pn. Gospodarka obiegu zamkniętego w różnych aspektach życia społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, która odbędzie się 6 grudnia 2021 r.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu pn. Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014 – 2020 ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

W tym roku wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy. Stacjonarnie konferencja odbędzie się w Grein Hotel w Rzeszowie, al. Tadeusza. Rejtana 1, 35-326 Rzeszów oraz poprzez łącza internetowe za pomocą aplikacji (link zostanie udostępniony po zarejestrowaniu się) lub na platformie live streamingu.

Konferencja poświęcona zostanie zagadnieniom dotyczącym najważniejszych kierunków rozwoju strategii gospodarki w obiegu zamkniętym w województwie podkarpackim oraz pozwoli na wymianę poglądów i doświadczeń w tym zakresie.

W ramach konferencji zaplanowano prezentacje przeprowadzonych w 2021 roku badań, wystąpienia prelegentów oraz panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy będą rozmawiać na temat monitorowania transformacji w kierunku GOZ w województwie podkarpackim.

Organizowane wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli różnych środowisk: rządowego, naukowego, społecznego oraz samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego, w tym do przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji dysponujących wiedzą, doświadczeniem i danymi użytecznymi w procesie monitorowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie.

Liczba uczestników konferencji hybrydowej jest ograniczona (forma stacjonarna 60 osób, forma on-line 70 osób) i dostosowana do obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów. W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę przygotowanych miejsc, będzie możliwość z korzystania z live streamingu.

Materiały pokonferencyjne:

Relacja zdjęciowa:

Harmonogram Konferencji (PLIK PDF, 750.32 KB)
Prezentacja P. Pikon - GOZ – szanse i wyzwania dla przedsiębiorstw (PLIK PDF, 4.4 MB)
Prezentacja P. Piróg - Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2020 (PLIK PDF, 4.67 MB)
Prezentacja P. Porawski - Gospodarka obiegu zamkniętego w aspekcie gospodarki odpadami komunalnymi (PLIK PDF, 491.76 KB)
Prezentacja P. Raczkowski - Gospodarka cyrkularna jako kierunek dalszego, zrównoważonego rozwoju gospodarki regionu (PLIK PDF, 11.44 MB)
Prezentacja P. S‌wiebocka - Europejski Zielony Ład w polityce spójności 2021-27 na przykładzie FENG (PLIK PDF, 2.35 MB)

Logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga RP, Logo Podkarpackie – przestrzeń otwarta, Flaga Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny