Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Konferencje

Logo ROT: grafika wzorowana na konturze Polski, otoczona kwadratowym ramieniem. Na dole znajduje się oznaczone miejsce z regionem Podkarpackim

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konferencji pn. Województwo podkarpackie w warunkach zmieniającego się otoczenia geopolitycznego.

Mamy nadzieję, że konferencja przybliżyła Państwu najważniejsze zagadnienia dotyczące otoczenia geopolitycznego, demograficznego, społecznego a także kulturowego województwa podkarpackiego. Prezentacja badań oraz dyskusja przeprowadzona podczas wydarzenia pokazały, jak ważnym elementem jest wspieranie kultury w życiu codziennym mieszkańców. Kultura ma ogromny wpływ na aktywność obywatelską, wspólne wartości oraz rozwój dialogu międzykulturowego.

Chcemy podzielić się z Państwem wiedzą zebraną w trakcie naszych prac i zadań, w związku z tym udostępniamy Państwu raporty z badań, które przeprowadziliśmy w bieżącym roku.

Mamy nadzieję, że wnioski z prezentowanych analiz oraz dyskusja przeprowadzona podczas wydarzenia przyczynią się do jeszcze lepszego kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego.

Materiały pokonferencyjne:

Relacja zdjęciowa:


Prezentacja - Geopolityka a bezpieczeństwo narodowe i indywidualne (PLIK PDF, 10.01 MB)
Prezentacja - Ocena potencjału i możliwości rozwoju podkarpackich instytucji kultury w kontekście nowych wyzwań (PLIK PDF, 3.43 MB)
Prezentacja - Przegląd aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie podkarpackim (PLIK PDF, 4.78 MB)
Prezentacja - Wpływ dużej skali uchodźców z Ukrainy na sytuację demograficzną i gospodarczą w województwie podkarpackim (PLIK PDF, 3.21 MB)
Prezentacja - Wyzwania i szanse dla województwa podkarpackiego w związku z napływem uchodźców z Ukrainy (PLIK PDF, 2.19 MB)
Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2021 (plik PDF, 24.53 MB)
Ocena potencjału i możliwości rozwoju podkarpackich instytucji kultury w kontekście nowych wyzwań w kontekście nowych wyzwań (plik PDF, 7.94 MB)
Agenda Konferencji (PLIK PDF, 765.42 KB)