Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

GOSPODARKA I NAUKA

Cel: Wzmacnianie potencjału regionalnej gospodarki oraz zwiększanie udziału nauki i badań dla innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa

Priorytety wraz z celami w obszarze tematycznym GOSPODARKA I NAUKA: 

1.1. Nauka, badania i szkolnictwo wyższe wspierające gospodarkę

Rozwój szkolnictwa wyższego i sfery badawczo-rozwojowej jako kluczowych czynników stymulujących rozwój gospodarczy regionu

1.2. Inteligentne specjalizacje województwa

Wdrożenie priorytetów RIS dla utrzymania innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na trafnie zdefiniowanych inteligentnych specjalizacjach gospodarczych oraz wspieranie sektorów wysokiej szansy

1.3. Konkurencyjność gospodarki poprzez innowacje i nowoczesne technologie

Zapewnienie dobrych warunków i systemu wsparcia podmiotów gospodarczych i rolnictwa w dostosowaniu do wymagań i potrzeb współczesnej otwartej gospodarki

1.4. Gospodarka cyrkularna (Gospodarka obiegu zamkniętego)

Dostosowanie procesów gospodarczych do warunków wynikających ze współczesnych standardów środowiskowych