Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

3.4. Rozwój infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej w regionie

Według sporządzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) „Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku” (Warszawa, czerwiec 2023 r.) obecny stan infrastruktury telekomunikacyjnej podlega procesowi stopniowej zastępowalności konwencjonalnych sieci przez technologie światłowodowe w nowych inwestycjach telekomunikacyjnych. Istniejąca sieć kabli miedzianych parowych i współosiowych wymaga dużych nakładów inwestycyjnych.

Raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej wskazał, że najwyższa penetracja budynkowa z zasięgami Internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s w 2022 r. występowała na terenie województwa podkarpackiego (94%), podobna wartość występowała w odniesieniu do Internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, było to 85%. Wskaźnik penetracji usługami (łączami) telefonii stacjonarnej w 2022 r. dla całego kraju wyniósł 6,8%, o 10,5% mniej w porównaniu do 2021 r., w Województwie Podkarpackim wynosił natomiast 7,0%. Penetracja lokalowa Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s również wyróżnia województwo podkarpackie jako to z najwyższą dostępnością (97%), podobnie było z Internetem o przepustowości co najmniej 100 Mb/s gdzie dla województwa podkarpackiego wynosiło odpowiednio 89%[1]

Urząd Komunikacji Elektronicznej w przedstawionym raporcie wskazuje województwo podkarpackie obok województwa opolskiego i lubuskiego, jako te w których wystąpił najwyższy przyrost wartości penetracji budynkowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s po realizacji konkursów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Program ten ma na celu wyeliminowanie zróżnicowania terytorialnego w dostępie do szybkiego Internetu. Podobna sytuacja występowała w odniesieniu do penetracji budynkowej o przepustowości min. 100 Mb/s po realizacji konkursów POPC[2].

 

[1] Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku, Warszawa, czerwiec 2023 r., s. 5.

[2] Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku, Warszawa, czerwiec 2023 r., s. 41, s. 100-105.