Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

4.4 Budowanie i rozwój partnerstwa dla rozwoju województwa

Dom Polski Wschodniej został utworzony na podstawie porozumienia z dnia 2 grudnia 2009 r., pomiędzy samorządami pięciu województw Polski Wschodniej: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Działalność Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego w Brukseli, funkcjonującego w ramach Domu Polski Wschodniej, skupia się m.in. na tworzeniu sieci bezpośrednich kontaktów i współpracę z instytucjami unijnymi (Europejskim Komitetem Regionów, Parlamentem Europejskim oraz poszczególnymi Dyrekcjami Generalnymi Komisji Europejskiej), biurami i przedstawicielstwami regionalnymi, placówkami dyplomatycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami międzynarodowymi działającymi w Brukseli. 

Wspólne przedstawicielstwo Dom Polski Wschodniej umożliwia pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych, w tym wspólnego potencjału inwestycyjnego tych regionów, a także pozwala skuteczniej zabiegać o ich wspólne interesy w ramach Unii Europejskiej.

Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli, prowadzi ponadto sekretariat i sprawy związane z funkcjonowaniem Międzyregionalnej Grupy „Karpaty” przy Europejskim Komitecie Regionów. Grupa „Karpaty” powstała w 2016 roku, a jej przewodniczącym od samego początku jest Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Stanowi ona forum omawiania tematów priorytetowych dla Karpat. Jej spotkania są miejscem dyskusji i współdziałania z pozostałymi stronami wspierającymi makroregionalny rozwój regionów europejskich.