Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Wskaźniki dla Obszaru tematycznego 4. DOSTĘPNOŚC USŁUG  

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika bazowa

Wartość wskaźnika aktualna

Wartość wskaźnika szacunkowa 2030

Źródło danych

1

Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer osobisty z dostępem do Internetu szerokopasmowego [%]

74,9
(2017 r.)

88,2
(2021 r.)

89,8

GUS/BDL

2

Przedsiębiorstwa sektora niefinansowego wykorzystujące internet w kontaktach z administracja publiczną [%]

94,2*
(2017 r.)

98,7
(2022 r.)

97,9

GUS/BDL

3

Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem [%]

9,1
(2018 r.)

9,3
(2021 r.)

10,9

GUS/BDL

4

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez policję ogółem

76,7
(2018 r.)

68,1
(2022 r.)

84,3

GUS/BDL

* wskaźnik do 2017 r. monitorowany przez GUS