Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

2.7. Aktywny styl życia i sport

Kluby sportowe i ich działalność w zakresie sekcji, rodzajów sportów, osób ćwiczących

W województwie podkarpackim w 2022 r. działały 1 293 kluby sportowe (8,9% klubów w kraju), w których ćwiczyło 75,0 tys. osób. W Polsce w 2022 r. działało 14 476 klubów sportowych. Ich liczba w stosunku do 2018 r. zmniejszyła się o 1938. W 2018 r. w województwie podkarpackim działało o 122 kluby mniej.

Mapa. Kluby sportowe na 10 tys. ludności według województw w 2022 r.

Mapa polski przedstawiająca poszczególne województwa (na 10 tyś. ludności): zachodnio-pomorskie 4,3, pomorskie 3,1, warmińsko-mazurskie 3,6, podlaskie 3,6, lubuskie 5,0, wielkopolskie 4,1, kujawsko-pomorskie 4,0, łódzkie 3,7, mazowieckie 2,6, lubelskie 3,6, dolnośląskie  4,8, opolskie 5,5, śląskie 3,3, małopolskie 4,2, świętokrzyskie 2,5, podkarpackie 6,2, Polska 3,8.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 275.

Pod względem liczby klubów sportowych na 10 tys. mieszkańców województwo podkarpackie zajmowało 1. miejsce w kraju – 6,2 (w 2018 r. wskaźnik ten wynosił 6,6). Najmniejszą ich liczbą charakteryzowały się województwa świętokrzyskie i mazowieckie (odpowiednio 2,5 i 2,6).

Wskaźnik liczby ćwiczących w klubach sportowych na 1 000 ludności w 2022 r. w Polsce wyniósł 29. Podobnie jak w roku 2018 jego najwyższą wartość odnotowano w województwie podkarpackim (36).

Mapa. Ćwiczący w klubach sportowych na 1 000 ludności według województw w 2022 r.

Mapa polski przedstawiająca poszczególne województwa (na 1000. ludności): zachodnio-pomorskie 29, pomorskie 25, warmińsko-mazurskie 23, podlaskie 29, lubuskie 33, wielkopolskie 30, kujawsko-pomorskie 29, łódzkie 26, mazowieckie 29, lubelskie 26, dolnośląskie  34, opolskie 34, śląskie 29, małopolskie 34, świętokrzyskie 18, podkarpackie 36, Polska 29.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 276.

 

Wskaźnik młodzieży ćwiczącej do lat 18 w klubach sportowych na 1 000 osób w tym samym wieku wyniósł w województwie podkarpackim w 2022 r. 128, podczas gdy w kraju osiągnął on wartość 108. W roku 2018 wskaźniki te wynosiły odpowiednio 133 i 115.

Mapa. Ćwiczący (do lat 18) w klubach sportowych na 1 000 osób w wieku do 18 lat według województw w 2022 r.

Mapa polski przedstawiająca poszczególne województwa (na 1000. Ludności w wieku do 18 lat): zachodnio-pomorskie 114, pomorskie 89, warmińsko-mazurskie 85, podlaskie 98, lubuskie 113, wielkopolskie 105, kujawsko-pomorskie 111, łódzkie 100, mazowieckie 103, lubelskie 102, dolnośląskie 125, opolskie 120, śląskie 117, małopolskie 121, świętokrzyskie 73, podkarpackie 128, Polska 108.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 277.

W 2022 r. najwięcej ćwiczących w województwie podkarpackim było w sekcji piłka nożna (łącznie z halową i plażową) – 40,1 tys. (51,3% wszystkich ćwiczących). Stosunkowo dużo osób ćwiczących wystąpiło w sekcji piłka siatkowa (łącznie z plażową) – 5,6 tys. (7,2%), pływanie – 4,6 tys. (5,9%), a także karate – 3,0 tys. (5,4%) czy koszykówka 2,5 tys. (3,2%).

Wykres. Ćwiczący w klubach sportowych według najliczniejszych sekcji w % ćwiczących ogółem w województwie podkarpackim i w Polsce w 2022 r.

Wykres słupkowy pionowy w tym dane województw (w %): piłka nożna: Polska: 36,3, podkarpackie: 51,3, piłka siatkowa: Polska: 6,1, podkarpackie: 7,2, pływanie: Polska: 4,7, podkarpackie: 5,9, karate: Polska: 4,7, podkarpackie: 5,4, koszykówka: Polska: 3,7, podkarpackie: 3,2, lekkoatletyka: Polska: 3,6, podkarpackie: 3,1, piłka ręczna: Polska: 2,6, podkarpackie: 2,5, tenis stołowy: Polska: 2,0, podkarpackie: 2,5, szachy: Polska: 1,6, podkarpackie: 2,3.

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022, Rzeszów 2023, s. 278.